Strona wykorzystuje pliki cookie. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies. Przejdź.

Dziękujemy,
że tworzysz
Dom

Infolinia +48 84 685 02 02 od pn. do pt. w godz: 07:00 - 17:00
 1. BRW
 2. Sieć sprzedaży

Sieć sprzedaży

Styl Meble Joachim Macioszek – Wielowieś

ul. Gliwicka 5
44-187 Wielowieś
tel: 32 233 6013
email: brw.wielowies@op.pl

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 09:00 - 17:00
Soboty 09:00 - 13:00
Niedziele Nieczynne

Formularz kontaktowy

-
* Pola wymagane
Regulamin obowiązuje od 02-11-2017

Regulamin sprzedaży
 

 

Styl Meble Joachim Macioszek ul. Gliwicka 5 44-187 Wielowieś prowadzony jest przez Styl Meble Joachim Macioszek z siedzibą w Wielowieś,ul. Gliwicka 5, 44-187, posiadającą REGON 363629320, NIP 9690038053, zwany jest dalej Sprzedawcą.

 

I. Słowniczek

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Cena - cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.

Dodatki - elementy wyposażenia wnętrz takie jak akcesoria łazienkowe, dekoracje, dywany, pudła, gazetniki, naczynia, sztućce, akcesoria kuchenne, elementy oświetlenia, tekstylia itp.

Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu, za pośrednictwem Sprzedawcy (usługa transportu) lub odbiór w sklepie stacjonarnym (salonie) Sprzedawcy, który oferuje odbiór w salonie.

Dzień roboczy - dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, która dokonuje zakupów lub rezerwacji Towarów Sprzedawcy w Sklepie Internetowym lub za pośrednictwem Infolinii BOK.

Konsultant – pracownik Infolinii BOK.

Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Meble - biurka, stoły biurowe, regały, komody, łóżka, stelaże do łóżek, krzesła obrotowe, stoły, krzesła, zestawy mebli kuchennych, zestawy mebli do sypialni, kufry, szafki, lustra, szafki na buty, ławy, stoliki okolicznościowe, szafki nocne, szafki RTV, materace, szafy, kanapy, narożniki, sofy, łóżka tapicerowane fotele, tapczany, wersalki, pufy, zestawy wypoczynkowe, szafy wraz z wyposażeniem dodatkowym, meblościanki, szafy modułowe, nadstawki, toaletki, panele ścienne, wieszaki, półki, witryny itp. prezentowane w Serwisie.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.

Regulamin - niniejszy regulamin.

Regulamin Serwisu – regulamin Serwisu zamieszczony pod adresem www.brw.com.pl.

Sklep Internetowy - funkcjonalność Serwisu znajdującego się pod adresem www.brw.com.pl, za pośrednictwem której Klient może złożyć Zamówienie.

Sprzedawca –  Styl Meble Joachim Macioszek ul. Gliwicka 5 44-187 Wielowieś prowadzony jest przez Styl Meble Joachim Macioszek z siedzibą w Wielowieś,ul. Gliwicka 5, 44-187, posiadającą REGON 363629320, NIP 9690038053, zwany jest dalej Sprzedawcą.

Towar - Dodatki i Meble  oferowane przez Sprzedawcę na portalu www.brw.com.pl.

Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.

Usługi – usługi dodatkowe świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów w zakresie umowy sprzedaży (np. transport).

Ustawa - ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 z póź. zm.).

 

II. Składanie zamówień

 1. Sprzedawca przyjmuje Zamówienia na Towary złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie za pośrednictwem Infolinii BOK zgodnie z regulaminem Serwisu.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową przez Sprzedawcę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji umowy sprzedaży.
 4. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia otrzymania Zamówienia przez Sprzedawcę, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Użytkownika.
 5. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminach o których mowa w pkt. IV. 4 pkt IV. 5 i pkt. IV. 6 Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi  na adres poczty elektronicznej  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego.
 6. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT lub paragonu.
 7. Sprzedawca nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 8. Sprzedawca zobowiązany jest do wydania Towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta.
 9. Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
  a) w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu środków na konto Sprzedawcy
  b) w przypadku Zamówień płatnych za pomocą płatności elektronicznych (etransfer/karta) – w chwili autoryzacji transakcji.
  c) w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru Towaru – w chwili zawarcia umowy sprzedaży.
 10. Jeżeli odbiór Towaru nie nastąpi w terminie określonym w pkt V.5 , Sprzedawca ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie terminu na dokonanie odbioru, Sprzedawca prześle Klientowi  na adres poczty elektronicznej  oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 492 Kodeksu Cywilnego. Przed odstąpieniem od umowy Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem wysyłając wiadomość mailową na adres mailowy wskazany w zamówieniu lub dzwoniąc na numer telefonu wskazany przez Klienta w arkuszu przy składaniu Zamówienia.
 11. W przypadku wystąpienia warunków opisanych w pkt. II.10 Sprzedawca zwraca Klientowi wartość opłaconego zamówienia tą samą drogą jaką Klient opłacił zamówienie.

 

III. Ceny

 1. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT oraz ma wliczoną opłatę KGO (w przypadkach wymaganych przepisami prawa). Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i dostarczenia towaru.

 

IV. Sposoby płatności

 1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:
  a) karta płatnicza lub przelew bankowy przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer)
  b) przelew bankowy
  c) gotówka w salonie Sprzedawcy
  d) karta płatnicza w salonie Sprzedawcy
 2. Obsługę szybkich płatności (etransfer) za pośrednictwem portalu Dotpay obsługuje Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej72, 30-552 Kraków.
 3. Zamówienia składane za pośrednictwem Infolinii BOK mogą być opłacone jedynie kartą płatniczą lub przelewem bankowym przez zewnętrzny system szybkich płatności (etransfer).
 4. Płatność, o której mowa w pkt. IV.1.a. powinna być dokonana w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Płatność, o której mowa w pkt. IV.1.b powinna być dokonana w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży na rachunek podany w korespondencji mailowej Sprzedawcy z Klientem.
 6. Płatność, o której mowa w pkt. IV.1.c i w pkt.IV.1.d powinna być dokonana we  wskazanym przez Sprzedawcę terminie odbioru Towaru w salonie Sprzedawcy,
 7. Wszelkie reklamacje dotyczące szybkich płatności elektronicznych Klient może składać bezpośredni odo Sprzedawcy lub operatora szybkich płatności elektronicznych na Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul.Wielickiej72, 30-552 Kraków.
 8. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

V. Dostawa i realizacja zamówienia

 1. Klient odbiera Towar w salonie Sprzedawcy (odbiór osobisty).
 2. Klient może zamówić usługę dodatkową – usługę transportu.
 3. W przypadku wyboru usługi transportu koszty usługi zależą od gabarytów i ilości zamówionego Towaru. O kosztach usługi dodatkowej Klient informowany jest przed złożeniem Zamówienia. Informacje podane są w koszyku, a w przypadku zamówienia dokonywanego za pośrednictwem Infolinii BOK – przez Konsultanta. Realizacja usługi następuje  po uprzednim telefonicznym lub drogą elektroniczną powiadomieniu Klienta o gotowości do realizacji usługi.  Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją usługi do chwili otrzymania zapłaty umówionej ceny za zamówienie.
 4. O terminie odbioru Sprzedawca poinformuje Klienta przesyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej podanej przez Klienta przy składaniu zamówienia lub kontaktując się z Klientem telefonicznie.
 5. Odbiór towaru przez Klienta powinien nastąpić w ciągu 14 dni od dnia otrzymania od Sprzedawcy wiadomości o gotowości Towaru do obioru.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

 

VI. Odpowiedzialność sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej i składania reklamacji

 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta za dostarczenie towaru zgodnego z umową.
 2. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy przez okres dwóch lat od dnia wydania rzeczy, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku wady Towaru Klientowi przysługują następujące uprawnienia:
  a) złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient będący Konsumentem może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
  b) żądanie wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.  Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedawca może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeżeli wada nie jest istotna.
 4. Jeżeli Konsument żąda wymiany rzeczy lub usunięcia wad albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny określając kwotę o którą cena ma być obniżona a sprzedawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 14 dni uważa się że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową lub wad rzeczy sprzedanej należy zgłaszać pisemnie na adres:  ul. Gliwicka 5 44-187 Wielowieś lub drogą mailową na adres:  brw.wielowies@op.pl
 6. Reklamacja zakupionego towaru odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące Klienta (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, nr telefonu), zakupiony towar, datę zakupu oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową.
 7. W wypadku braków istotnych informacji w zgłoszeniu reklamacyjnym Klient ma obowiązek uzupełnić je w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia o brakach przez Sprzedawcę, w przeciwnym razie reklamacja zostanie rozpatrzona na podstawie dotychczas dostarczonych informacji. Rozpatrzenie reklamacji na podstawie niezupełnego zgłoszenia nie wyklucza możliwości zgłoszenia przez Klienta kolejnego zgłoszenia reklamacyjnego uzupełnionego o niezbędne informacje.

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot towaru.

 1. Postanowienia niniejszego działu stosuje się jedynie do Klientów będących Konsumentami. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w terminie 14 dni bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować pisemnie:  ul. Gliwicka 5 44-187 Wielowieś, nr tel.  32 233 6013,  brw.wielowies@op.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta lub formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Klienta informacji dotyczącej wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane dotychczas płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez siebie sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły oferowany sposób dostarczenia Towaru ), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzi się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient odsyła lub przekazuje rzecz na adres  ul. Gliwicka 5 44-187 Wielowieś, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Sprzedawca nie dopuszcza kierowania do niego przesyłki za pobraniem.
 8. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 9. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Jeśli jest to możliwe, Klient powinien zwrócić rzecz w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta wraz z dowodem jej zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane w związku z zakupem towaru, jednakże nie uzależnia się od tego możliwości zwrotu towaru.
 11. Zwrot towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 12. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot rzeczy w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 13. W przypadku zwrotu Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.
 14. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 15. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 16. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym  opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 17. Prawo odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VIII.  Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
  · powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
  · wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  · sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.
  Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie niezależnym rzeczoznawcom.
 3. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów (dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług) pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami, na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

 

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w celu wykonania umowy sprzedaży jest Sprzedawca.
 2. Dane Klientów są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa.
 3. Klient ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Klientowi po zawarciu umowy sprzedaży przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

 

X. Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia zamówienia niezbędna jest akceptacja niniejszego regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do konsumentów także przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014r. poz. 827).
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji regulaminu, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w serwisie brw.com.pl.

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
13-07-2017 01-11-2017 zobacz
30-06-2016 13-07-2017 zobacz
Newsletter
Otrzymuj informacje o najnowszych
produktach, promocjach i katalogach