Strona brw.com.pl używa plików Cookies. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies.

Wyszukiwarka zaawansowana

Sieć sprzedaży

MEBLE-Black Red White – Lublin

ul. Diamentowa 8
20-447 Lublin
tel: 81 710 20 20
email:

Godziny otwarcia
Poniedziałek-Piątek 11:00 - 19:00
Soboty 11:00 - 17:00
Niedziele 11:00 - 17:00 (mag. nieczynny)

Formularz kontaktowy

* - Pola wymagane

Salon filmowy w Lublinie powstał w 2007 r. i należy do 12 największych salonów Black Red White w Polsce - zajmuje powierzchnię ok. 10 tys. m2. Na dwóch poziomach galerii handlowej eksponowane są meble pokojowe, kuchnie, artykuły dekoracyjne oraz oświetleniowe. Zaaranżowano tu ponad 300 przykładowych wnętrz pokoi dziennych, młodzieżowych, jadalni, gabinetów oraz sypialni. W sklepie znajduje się również nowoczesne studio kuchni, gdzie dostępnych jest kilkadziesiąt wzorów kuchni – zarówno kompletów, mebli modułowych, jak i mebli wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta. Uzupełnienie oferty stanowi Galeria Dekoracji, w której zaprezentowano różnego rodzaju artykuły wyposażenia wnętrz, m.in. oświetlenie, dywany, szkło, porcelanę oraz tekstylia. Salon zlokalizowany jest przy ul. Diamentowej 8. Dla klientów przygotowano duży, bezpłatny parking wokół salonu.

 

Usługi oferowane w naszym salonie:   

 • Projektowanie wnętrz – jeżeli klient złoży zamówienie wartość projektu wliczana jest w cenę mebli.
 • Transport - zakup powyżej 2000 zł dostawa do 30km gratis.
 • Usługa wnoszenia mebli - odpłatnie, informacja w salonie.
 • Montaż mebli u Klienta - odpłatnie, informacja w salonie.
 • Studio kuchni.

 

Dostępne formy płatności w salonie:

 • Gotówka
 • Karta płatnicza
 • Możliwość zakupu na raty

 

Odbiór mebli możliwy jest w następujących godzinach:

 • Poniedziałek - Piątek: 11:00-19:00
 • Sobota: 11:00-17:00
 • Niedziela: magazyn nieczynny

 

Zapraszamy na zakupy!

Szanowni Państwo informujemy, że od 25.12.2014 wejdzie w życie nowy regulamin szczegóły
 

Regulamin zakupów

 

 Salon Meblowy Lublin ul. Diamentowa 8, 20-447 Lublin prowadzony jest przez „MEBLE – BLACK RED WHITE” Sp. z o.o. z siedzibą w Biłgoraju, przy ulicy Krzeszowskiej 61, 23 – 400, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000156285, posiadającą REGON 951192397, NIP 918-192-86-20, zwany jest dalej Sprzedawcą.

 

I. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Kupujący składa wniosek  o rezerwację za pośrednictwem Serwisu. Powyższa informacja przekazana jest następnie Sprzedawcy, który prowadzi dalsze postępowanie.

2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Klienta drogą mailową informacji o potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę .

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia zamówienia w przypadku braku towaru objętego zamówieniem w magazynie, u dostawców Sprzedawcy lub z powodu innych przyczyn niezależnych od Sprzedawcy i uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w danym zamówieniu. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w wypadku gdy Klient nie odebrał towaru w ciągu 14(czternastu) dni od poinformowania go o dostępności odbioru towaru w salonie meblowym lub 14(czternastu) dni od pierwszej nieudanej próby dostawy do Klienta. W przypadku, gdy zapłata za towar została dokonana przez Klienta z góry, Sprzedawca zwróci należności w ciągu 14(czternastu) dni roboczych od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwrócona należność zostanie pomniejszona o koszty dostawy w przypadku gdy ponosił je Sprzedawca.

5. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym w przypadku braku zapłaty w określonym terminie jeśli ustalono płatność z góry.

6. W przypadku, gdy tylko część zamówienia będzie możliwa do zrealizowania Klient może:

 1. anulować całość zamówienia – w tym przypadku Sprzedawca zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia
 2. anulować zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie – Sprzedawca zrealizuje zamówienie w części, zaś w pozostałym zakresie zostanie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia
 3. zmienić zamówienie w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie
 4.  postanowić o wydłużeniu realizacji zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie

 

II. Ceny

1. Cena towaru wyrażona jest w polskich złotych oraz zawiera podatek VAT. Cena nie obejmuje dodatkowych usług w szczególności kosztów montażu i przesyłki towaru.

2. Ceny zamieszczone na stronie Serwisu są cenami sugerowanymi i nie wiążą Sprzedawcy. Sprzedawca poinformuje Klienta o cenach obowiązujących w salonie.

3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia podczas rozmowy telefonicznej ze Sprzedawcą lub podczas wymiany  z nim korespondencji mailowej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

 

III. Sposoby płatności

1. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

a) z góry: przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy albo osobiście w Salonie

b) płatność gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym

2. Sprzedawca może ustalić z Klientem, za zgodą Klienta inne, szczególne warunki i formy płatności, które są przewidziane na podstawie Opisu Salonu, dostępnego na stronie Sprzedawcy. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

IV. Dostawa

1. Sprzedawca ustali wraz z Klientem sposób wydania towaru Klientowi oraz ewentualne koszty dostawy.

2. Termin realizacji dostawy ustalany jest indywidualnie z Klientem, i liczony jest od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji. Za moment przyjęcia zamówienia do realizacji uznawany jest moment:

a) w przypadku zamówień w których uzgodniono płatność w salonie w momencie osobistego odbioru towaru- w chwili zawarcia umowy.

b) w przypadku zamówień w których uzgodniono płatność przelewem (zaliczka lub pełna wartość zamówienia) – w chwili wpływu należności na konto bankowe sprzedawcy.

3. W przypadku płatności gotówką w Salonie przy odbiorze osobistym Klient może zamówić dodatkową usługę transportu.

4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.  

 

V. Zwrot towaru

1. Stosownie do brzmienia przepisów ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000r.(Dz.U. Nr 22, poz. 271) Klient będący osobą fizyczną w zakresie działalności niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni od daty wydania towaru bez podania przyczyny. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie dotyczy:

1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,

2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,

3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,

6) dostarczania prasy,

7) usług w zakresie gier hazardowych.

2. Zwrot towaru możliwy jest gdy Klient złoży pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy (przykładowy wzór wymaganego oświadczenia dostępny na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów- http://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php) oraz dokona zwrotu odebranych produktów. Zwracany towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania, Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia możliwości zwrotu Towaru.

3. Zwracany towar powinien być dostarczony przez Klienta niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na adres salonu meblowego Sprzedawcy, w którym dokonano zakupu towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia możliwości zwrotu Towaru.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego lub na życzenie klienta przekazem pocztowym.

6. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.

 

VI.  Reklamacje

1.  Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres: ul. Diamentowa 8 20-447 Lublin lub drogą mailową na adres:  s13a.salon@m-brw.com.pl.

2. Reklamacja zakupionego towaru  odbywa się poprzez nawiązanie kontaktu z obsługą sklepu oraz podaniem przyczyn reklamacji, które powinny zawierać informacje identyfikujące zakup oraz opis stwierdzonych wad lub niezgodności towaru z umową.

3. Towary sprzedawane przez Spółkę mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją powyższych postanowień.

2. Sprzedawca nie odpowiada za koszty związane z kierowanymi do niej przesyłkami za pobraniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego a w odniesieniu do konsumentów także przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych postanowień. Wszelkie zmiany obowiązują po upływie 14 dni od daty opublikowania ich na stronie Serwisu. W przypadku zamówień zawartych na podstawie wcześniejszych wersji postanowień, wiążące są te obowiązujące w dniu złożenia zamówienia.

5. Niniejsze postanowienia obowiązują od  17.10.2013.

 

Poprzednie wersje regulaminu:

Obowiązywał od: do:  
2013-06-25 00:00:00 2013-10-17 00:00:00 zobacz
 -  2013-06-25 00:00:00 zobacz
 
Black Red White S.A.

ul. Krzeszowska 63
23-400 Biłgoraj

Dział Obsługi Klienta

tel.:84 685 02 02
fax:84 685 02 90

Dział Reklamacji

tel.:84 685 03 81
fax:84 685 03 80

Newsletter

Chcesz na bieżąco otrzymywać informacje o naszych promocjach i nowych produktach?

2009 – 2014 Black Red White S.A. Realizacja: Ideo
Dziękujemy - zapraszamy do salonu